Thursday, 16 February 2017

Poetry in McGregor 2017 poster
A huge bouquet of thanks to local artist, Edna Fourie and Ewan van Wyk for another beautiful poster for the 2017 edition of “Poetry in McGregor”.

Design inspiration:

 'Rooted in heart’ (we are all connected)

The tree design has matured since last year. The tree is no longer 'attached' to the font of the word 'poetry'. It now stands independently

- and it stands proudly centre stage. This expresses its growing strength.

The tree shows itself as a symbol of transparency by baring its roots [for the first time] and that which the root system is anchored to, namely 'heart'.

The overall design has a softer, more feminine feel [heart energy] - especially expressed through the softer and less specific colour scheme.


Ontwerpmotivering:


“Hartsgebonde” (woorde bind ons saam)

Die boomontwerp het ontwikkel sedert verlede jaar. Die boom is nie meer deel van die woord “poetry” nie - dit staan nou onafhanklik en trots as die middelpunt. Dit vertolk sy groeikrag.

Die boom meld homself nou aan as simbool van deursigtigheid deur sy ontblote wortels (vir die eerste keer) en dit wat die wortels anker, naamlik ‘die hart’.

Die hele ontwerp is sagter, vrouliker (hartsenergie) – wat in besonder deur die minder spesifieke kleurskema bepaal word.
No comments:

Post a Comment