Tuesday, 1 March 2016

SAVE THE DATE 26 – 28 AUGUST 2016NEWSFLASH: the fourth McGREGOR POETRY FESTIVAL IS JUST MORE THAN SIX MONTHS AWAY. an event not to be missed! 


Follow us on Facebook to keep abreast of the latest news, programme details and the date when tickets will be available 


DAGBOEK DIE DATUMS 26 – 28 AUGUSTUS 2016 

NUUSFLITS: DIE VIERDE McGREGOR GEDIGTEFEES IS SLEGS SES MAANDE IN DIE TOEKOMS. ’N GELEENTHEID OM NIE MIS TE LOOP NIE! 

Volg ons op Facebook vir die jongste nuus, programbesonderhede en datum wanneer kaartjies beskikbaar raak

Make your accommodation bookings without delay by contacting one of the following:

McGregor Tourism Bureau:

www.tourismmcgregor.co.za / info@tourismmcgregor.co.za / 023 625 1954

McGregor Country Getaways:
www.mcgregor-accommodation.co.za / info@mcgregor-accommodation.co.za / 023 625 1409 / 076 411 9477

Robertson Tourism Bureau:
www.robertsontourism.co.za / info@robertson.org.za / 023 626 4437

Robertson Wine Valley:


No comments:

Post a Comment